Звіт Правління ВГО "КЖЕ" від 16 березня 2020 року

Звіт Правління ВГО "КЖЕ" від 16 березня 2020 року29 квітня 2020

ПРАВЛІННЯ ВГО «КЖЕ»

ЗВІТ

16 березня 2020 року

 

Цей Звіт затверджений членами Правління ВГО «КЖЕ» у складі Погорелова Олексія Валерійовича (Голова ВГО), Гузя Сергія Івановича (Заступник голови ВГО «КЖЕ»), Томіленка Сергія Антоновича (Член правління ВГО «КЖЕ»), Іванова Валерія Феліксовича (Член правління ВГО «КЖЕ»), Кабачинської Світлани Іллівни (Член правління ВГО «КЖЕ»).

Згідно із п.6.11 Статуту КЖЕ,

Правління є постійно діючим виконавчим органом ВГО «КЖЕ» та здійснює поточне управління діяльністю ВГО «КЖЕ» у період між Загальними зборами. Правління підзвітне Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені ВГО «КЖЕ» в межах, передбачених цим Статутом, локальними актами ВГО «КЖЕ» та чинним законодавством. Правління підзвітне та підконтрольне Загальним зборам і несе відповідальність перед ними за діяльність ВГО «КЖЕ» та належне виконання своїх посадових обов'язків.

До компетенції Правління належить вирішення питань управління поточною діяльністю ВГО «КЖЕ» (п.6.19 Статуту КЖЕ), зокрема таких:

 1. організація виконання рішень Загальних зборів;
 2. звітування перед Загальними зборами щодо виконання покладених на Правління обов’язків (обов’язковий звіт надається на чергових Загальних зборах або на вимогу Загальних зборів також і на позачергових);
 3. затвердження щорічного кошторису надходжень і витрат (бюджету) ВГО «КЖЕ» на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності ВГО «КЖЕ»;

6.19.6  затвердження розміру вступних та щорічних внесків членів ВГО «КЖЕ»;

6.19.7  розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність інших органів та посадових осіб (окрім дій та рішень Загальних зборів), зокрема на дії Голови ВГО «КЖЕ», заступника Голови, з прийняттям відповідних рішень щодо цих органів та посадових осіб;

6.19.8  включення та виключення членів ВГО «КЖЕ» у порядку, передбаченому цим Статутом, прийняття будь-яких інших рішень з питань членства;

 1. визначення напрямів діяльності ВГО «КЖЕ» в рамках реалізації її мети та пріоритетних довгострокових програм, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності ВГО «КЖЕ», звітування про це Загальним зборам

 1. здійснення зв'язків з іншими громадськими формуваннями України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
 2. здійснення офіційних заяв від імені ВГО «КЖЕ»;
 3. офіційне роз'яснення положень Статуту та інших локальних актів ВГО «КЖЕ»;

вирішення всіх інших питань, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів

Загальна частина:

 • Всеукраїнська громадська організація "Комісія з журналістської етики" (КЖЕ) створена 16 вересня 2001 року під час установчих зборів журналістської ініціативи «Журналісти — за чисті вибори». Офіційна реєстрація — 05 березня 2003 року в Міністерстві юстиції України.
 • Комісія з журналістської етики є єдиним органом саморегуляції журналістів та редакцій в Україні, що розглядає конфліктні ситуації етичного і професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі між журналістами та громадськістю у зв'язку з виконанням журналістами свого професійного обов'язку.
 • КЖЕ є членом Альянсу Незалежних Прес Рад Європи (AIPCE). Комісію з журналістської етики у 2017 році було прийнято у члени Міжнародної мережі етичної журналістики (EJN). Крім того, КЖЕ співпрацює з Консультативною комісією з протидії пропаганди у ЗМІ, створеною Мережею органів медійного саморегулювання (МОМС).

Найгостріші проблеми у роботі КЖЕ

 • Відсутність апарату (нам потрібний регулярний менеджмент - для організації роботи зі скаргами, для розвитку аналітичної роботи, для проведення публічних кампаній, для підвищення рівня медіа грамотності, створення запиту на етичну журналістику)
 • Відсутність приміщення то інституціональної підтримки комісії, що працює на волонтерських засадах
 • Відсутність коштів на оплату проїзду членів КЖЕ з регіонів
 • Напередодні передвиборчого періоду вкрай важливо регулярно готувати та розповсюджувати рекомендації, надавати підтримку журналістам у режимі «гарячої лінії»
 • Сайт КЖЕ не відповідає потребам цільової аудиторії, потребує переробки
 • Не вистачає аналітики, систематизації скарг, можливості узагальнення та відслідковування тенденцій, інформації про досвід інших країн, юридичної підтримки
 • Відсутні кошти для участі у профільних заходах, роботи із студентами; КЖЕ не може виступати організатором дискусій самостійно
 • Комісія не має бути лише «каральним органом», важливо мати механізм заохочення. Для цього можна створити спеціальну номінацію у щорічному національному конкурсі професійної журналістики Честь професії

Сильні сторони КЖЕ:

 • волонтерство
 • етичність членів
 • забезпечення мінімальної роботи КЖЕ навіть попри відсутність інституційної підтримки

Робота КЖЕ на початку 2020 року:

 - КЖЕ була першою медійною організацією, яка спільна із коаліцією інших ГО випустила заяву та підготувала Рішення про публічний осуд телеканалу “ЗІК” за телемарафон “Тхне Соросом”;

Робота КЖЕ у 2019 році:

 • Кількість скарг, які розглянула КЖЕ у 2019 році – більше 60 скарг. В результаті чого винесла – 40 рішень
 • 18 рішень КЖЕ винесла під час виборчої президенської кампанії;
 • 8 рішень КЖЕ підготувала під час парламентської виборчої кампанії;
 • 14 рішень було розглянуто КЖЕ в загальному порядку.
 • Як реагують ЗМІ на скарги? Проведена комунікація із виданням «Карачун» (м.Слов'янськ) на Донбас медіа Форумі під час презентації діяльності КЖЕ, а також із виданням «Українська правда» під час презентації роботи КЖЕ на Львівському книжковому формумі, є листи комунікації із телеканалом «112 Україна», виданням «Гордон», ТРК «Україна».
 • За 2019 рік підготовлено 3 заяви, що містили рекомендації журналістам і редакціям.
 1. Заява та рекомендації Комісії з журналістської етики щодо висвітлення журналістами і редакціями чутливих тем (публікація 18 липня 2019 року на сайті інтернет-видання «Карачун» в розділі «Новости Славянска» було опубліковано матеріал під назвою «Парад педерастов в Славянске: ответ городского совета»).
 2. Заява та рекомендації з приводу порушень з боку медіа законодавства щодо поширення соціологічних даних в ході президентських перегонів
 3. Заява та рекомендації Комісії з журналістської етики щодо порушення журналістами і редакціями етичних принципів при висвітленні теми самогубства
 • Видано 1 посібник у 2019 році за підтримки Ради Європи в Україні «Висвітлення виборів в Україні: Порадник для журналістів та редакцій», що був підготовлений за результатами медіамоніторингу президентських і парламентських виборів в Україні.
 • Більшість рішень КЖЕ були пов’язані:

1) із порушенням стандарту відділення фактів від коментарів (п. 9 Кодексу етики українського журналіста);

2) із відсутністю відокремлення реклами від новинного контенту, а також відсутністю її маркування (п. 7 Кодексу етики українського журналіста);

3) із порушенням правил цитування соціологічних опитувань (п. 11 Кодексу етики українського журналіста);

4) із незбалансованим поданням точок зору опонентів, а також залученням неналежних експертів (п. 10 Кодексу етики українського журналіста).

Співпраця з міжнародними організаціями у сфері саморегулювання

 • Комісію з журналістської етики у 2017 р. було прийнято у члени Мережі етичної журналістики
 • КЖЕ співпрацює з Консультативною комісією з протидії пропаганді у ЗМІ, створеною Мережею органів медійного саморегулювання (МОМС)
 • КЖЕ бере участь у роботі Мережі органів медійного саморегулювання

Робота КЖЕ у 2018 році

Кількість скарг які надійшли до КЖЕ у 2018 році – 43 скарг

- 17 вирішено і опубліковано

- 5 перебувають на голосуванні

- 6 скаржникам відмовлено у голосуванні через те, що скарги або подані із недотриманням процедури, або не підпадають під компетенцію КЖЕ

- Інші скарги на розгляді

Найчастіше в скаргах, які опубліковані Комісією у 2018 році порушувалися такі пункти Кодексу журналістської етики:

П.6 (Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є першочерговим обов’язком журналіста) - 6 скарг

П.15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу - 6 скарг

П.8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст - 4 скарги

П.9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного - 4 скарги

П.10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано - 4 скарги

Загальна кількість заяв, що оприлюднила Комісія - 2, із них:

 1. Заява та рекомендації КЖЕ для журналістів після того, як журналісти порушили етичні принципи щодо висвітлення нападу на ромів біля Центрального залізничного вокзалу у Києві
 2. Заява журналістів, медійних та правозахисних організацій України щодо «інтерв’ю» з політв’язнем Станіславом Асєєвим в ефірі «Россия 24»

Було також підготовано 1 експертний висновок зовнішнім експертом правозахисником, співкоординатором проекту «Без кордонів» Максимом Буткевичем щодо публікації  «Жиди чи євреї?» (рубрика «колонка редактора», підпис – Мар’яна Полянська) у «Чортківський вісник» (номер 3 (503) від 2 лютого 2018 року.  Комісія наголосила на неприпустимості поширення расистських та ксенофобських висловлювань в ЗМІ.

З жовтня по грудень 2018 року члени Комісії Журналістської Етики провели низку зустрічей з регіональними журналістами, медіа-активістами та медіа-експертами.

Події відбулися у Краматорську, Вінниці, Львові, Чернівцях, Одесі, Харкові та Кропивницькому, та мали на меті:

а) почути думки місцевих медіаспільнот щодо актуальних викликів, та

б) оцінити відповідність положень Кодексу журналістської етики актуальним проблемам медіасередовища.

Загалом було охоплено більше 160 людей.

У дискусіях брали участь:

 • Андрій Куликов, голова Комісії з журналістської етики, співзасновник Громадського радіо;
 • Олексій Погорелов, заступник голови КЖЕ, Президент Української асоціації медіабізнесу,
 • Тетяна Лебедєва, Голова наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, членкиня КЖЕ
 • Оксана Романюк, виконавча директорка ГО “Інститут масової інформації”, членкиня КЖЕ
 • Світлана Остапа, заступниця шеф-редактора «Детектор медіа», членкиня КЖЕ
 • Роман Якель, оглядач «Дзеркало тижня», член КЖЕ
 • Сергій Гузь, журналіст, член КЖЕ
 • Єлизавета Кузьменко, журналістка Громадського радіо, сайту Повага, колумністка УП:Життя, комунікаційниця КЖЕ
 • Ірина Земляна, медіаекспертка та тренерка з безпеки ГО “Інститут масової інформації, секретариня КЖЕ
 • Марина Безкоровайна, керівниця проектів із розвитку медіа Координатора проектів ОБСЄ в Україні
 • Сюзанна Мнацаканян, керівниця проекту Ради Європи "Свобода медіа в Україні"

Робота КЖЕ у 2017 році

 • Загальна кількість скарг, яку розглянула КЖЕ у 2017 році - 24, 14 з них містили порушення Кодексу журналістської етики.
 • КЖЕ регулярно проводить обговорення питань етики та саморегулювання, її члени виступають із лекціями для студентів журналістів.
 • Проведено 21 зустріч в різних регіонах України
 • Ухвалено 3 заяви за резонансними ситуаціями
 • КЖЕ брала участь у дискусіях на 5 форумах та конгрессах
 • Читали лекції у прокуратурі, написали главу до посібника
Nike air jordan Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp

Розділ веб-сайту створено в рамках гранту, наданого ВГО «Комісія з журналістської етики» проектами Ради Європи «Зміцнення свободи слова, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні» та «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні», що імплементуються у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр.