Видання Комісії

Журналістська етика: посібник для підготовки до державного іспиту (2014)19 травня 2015

У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного іспиту. У посібнику публікуються нормативні документи саморегульованих журналістських організацій України та світу, а також вперше в такому обсязі – ситуативні завдання з європейської журналістської практики та ключі для їхнього розв’язку. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками для підвищення свого фахового рівня. 

Авторський колектив: Валерій Іванов (науковий керівник), Євген Маслов, Володимир Павлів, Сергій Рачинський, Юрій Фінклер, Сергій Штурхецький (відповідальний секретар).

Журналістика – професія суспільно-відповідальна. Головне завдання журналіста – задоволення інформаційних потреб аудиторії. Це визначає не тільки його особливі права, але й особливі обов’язки. У своїй діяльності він повинен утримуватися від упередженості, адже ангажований журналіст передає викривлену інформацію. На жаль, чимало медіа дають політично або економічно ангажовану інформацію, у якій, за старими традиціями радянської пропаганди, світ поділений на «правих» і «неправих», «гарних» і «поганих». Ця упередженість призвела до того, що більшість читачів, глядачів, слухачів, вмикаючи телевізор чи радіоприймач, розгортаючи газету, знають, за кого агітуватиме те чи інше медіа, а кого буде ганити. Звісно, це не має нічого спільного з традиціями якісної журналістики. Журналісти таких мас-медіа брутально нехтують принципом збалансованості інформації, не подають основних точок зору на проблему, намагаються бути своєрідними інформаційними суддями, які вирішують: хто правий, а хто винний, чию точку зору має знати аудиторія, а чию їй знати зайве. Особливо небезпечно, коли журналісти виступають простими ретрансляторами позицій влади, служать тільки своєрідними «підставками для мікрофонів». В демократичних країнах вважається аксіомою те, що журналісти є природними опонентами по- літиків, що для них не може бути «доброї», або «своєї» влади. 

bridge media | Air Jordan