Бібліотека

Завдяки співпраці із провідними науковцями та викладачами, а також завдяки підтримці міжнародних донорських організацій, Комісія з журналістької етики змогла за роки своєї роботи підготувати до друку, видати та розповсюдити серед університетських бібліотек підручник "Журналістська етика" (два видання - 2006; 2007) та навчальні посібники "Практикум із журналістської етики" (два видання - 2012), "Журналістська етика: посібник для підготовки до державного іспиту" (2014).

Комісія з журналістської етики оприлюднила перший в Україні аналітично-довідковий збірник про саморегуляцію українських медіа. У виданні узагальнено досвід Комісії з журналістської етики як органу саморегуляції
Методологію розроблено за підтримки проєктів Ради Європи “Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні” у співпраці з проектом Ради Європи “Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та
З жовтня по грудень 2018 року члени Комісії Журналістської Етики провели низку зустрічей з регіональними журналістами, медіаактивістами та медіаекспертами. 
Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнецова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: Видавець О. Зень, 2015. – 200 с.
Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: 2-е вид, випр. - К.: Вища школа, 2007. - 231 с.: іл. 
У навчальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». Упосібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності
У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного