Бібліотека

"Введення етичних кодексів завжди викликало, викликає та буде викликати опір у певних представників будь-якої професії. Адже фактично етичні кодекси (чи декларації, канони тощо) задають стандарти поведінки для визначених груп працівників чи для людей в цілому. В цьому етичні норми подібні до правових: там теж задаються стандарти поведінки і держава, її спеціальні органи стежать, щоб ці норми не порушувалися. Але, якщо наслідком недотримання норм права можуть бути конкретні каральні заходи з боку держави, то відповідальність за порушення етичних норм найчастіше виглядає як зауваження або догана з боку інституцій, які прийняли той чи інший етичний кодекс, а також зменшення поваги з боку колег. Завжди є достатньо людей, які вважають, що етичні норми створенні не для них, що вони стоять вище за цих норм. Причому не обов'язковим є те, що це якісь асоціальні елементи. Адже етичні норми дуже швидко змінюються з розвитком суспільства. Те, що було абсолютно моральним 10 років тому, зараз вже не є таким." (Валерій Іванов)

«Навчальний посібник з гендерно-етичної журналістики та належної політики медіакомпаній» є результатом роботи, спрямованої на усунення гендерної нерівності у контенті новиннєвих засобів масової інформації, проведеної
«Навчальний посібник з гендерно-етичної журналістики та належної політики медіакомпаній» є результатом роботи, спрямованої на усунення гендерної нерівності  у контенті новиннєвих засобів масової інформації,
Посібник з Верифікації - новий інноваційний ресурс для журналістів та організацій, які надають допомогу, що містить покрокові інструкції щодо того, як під час надзви- чайних ситуацій працювати з контентом, отриманим від
Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) і її регіональна філія Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) представили посібник «Безпека та солідарність журналістів в Україні 2014: Посібник для журналістських об'єднань у
Ця публікація є результатам спільної роботи працівників Міністерства внутрішніх справ України та експертів журналістських об”єднань, яка відбувалася в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Самоохоронник у гарячих точках та при громадянських заворушеннях, 2007
Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнецова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: Видавець О. Зень, 2015. – 200 с.
Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: 2-е вид, випр. - К.: Вища школа, 2007. - 231 с.: іл. 
У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного