Бібліотека

"За дотриманням медіа-засобами етичних норм стежать багато громадських організацій. Може виникнути запитання: чому така велика увага? Вважається, що медіа грають вирішальну роль в інформуванні населення. Тобто від добросовісної роботи журналістів залежить те, наскільки адекватна картина світу буде сформована у громадян.

Однак тут постає проблема професiоналiзму. Тобто, такий контроль повинен здiйснюватися самими журналiстами. Внаслiдок усiх перелiчених причин, на Заходi виникла цiла система контролю за роботою ЗМК, так звані установи по забезпеченню соцiальної вiдповiдальностi мас-медiа.

Цю систему, яка, звичайно, офiцiйно строго не структурована, складають будь-якi неурядовi органи, дiяльнiсть котрих спрямована на те, щоб газети, журнали, радiо, телебачення дiяли в iнтересах суспiльства.

Треба пiдкреслити, саме неурядовi органи. Бо контроль ЗМК з боку полiтичної влади неприпустимий, у якiй би вiн формi не здiйснювався — полiтичний чи економiчний. Такий контроль означає повний пiдрив демократiї у суспiльствi, тому що свобода слова є одним з основних стовпiв народовладдя взагалi. I недаремно, що всi диктатури чи сили, що ведуть до авторитарного способу правлiння, завжди починають з безпосереднього втручання в дiяльнiсть мас-медiа". (Валерій Іванов)

«Навчальний посібник з гендерно-етичної журналістики та належної політики медіакомпаній» є результатом роботи, спрямованої на усунення гендерної нерівності у контенті новиннєвих засобів масової інформації, проведеної
«Навчальний посібник з гендерно-етичної журналістики та належної політики медіакомпаній» є результатом роботи, спрямованої на усунення гендерної нерівності  у контенті новиннєвих засобів масової інформації,
Посібник з Верифікації - новий інноваційний ресурс для журналістів та організацій, які надають допомогу, що містить покрокові інструкції щодо того, як під час надзви- чайних ситуацій працювати з контентом, отриманим від
Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) і її регіональна філія Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) представили посібник «Безпека та солідарність журналістів в Україні 2014: Посібник для журналістських об'єднань у
У навчальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». Упосібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності
У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного