Щодо публікації ІА «Крим інформ» «Несвободные реалии. Сколько стоить Родину продать» 13 листопада 2017

Вирішена
Текст скарги
Звинувачується Кримське видання ІА "Крим інформ"
Подавач — Комісія з журналістської етики з власної ініціативи
Статті кодексу: #6, #10
Рішення комісії 13 листопада 2017

Рішення Комісії журналістської етики

щодо публікації ІА «Крим інформ» «Несвободные реалии. Сколько стоить Родину продать»

21 червня 2017 року на веб-сайті кримського видання ІА «Крим інформ» було розміщено публікацію «Несвободные реалии. Сколько стоить Родину продать», що на думку членів Комісії з журналістської етики мала ознаки такої, що пропагує мову ворожнечі. Стаття стосується “журналістського розслідування” діяльності  видання Радіо Свобода на території Кримського півострову.

Комісія з журналістської етики уважно дослідила зазначений матеріал, та на підтвердження попередніх висновків, у рамках своєї діяльності та повноважень прийняла рішення звернутися до авторитетного об’єднання органів саморегуляції у сфері медіа. 26 вересня 2017 року Комісія з журналістської етики звернулася до Мережі органів медійного самоврядування, до якої входить також і Комісія з журналістської етики, з приводу зазначеної публікації, для здійснення експертної оцінки на предмет пропаганди мови ворожнечі у медіа.

На своєму засіданні 14 вересня 2017 року, Консультативна комісія з протидії пропаганді у ЗМІ, створена Мережею органів медійного саморегулювання, розглянула звернення Комісії з журналістської етики щодо публікації в кримському виданні ІА «Крим інформ» від 21 червня 2017 року (скарга стосувалася публікації на веб-сайті інформаційного агентства «Крим інформ» «Несвободные реалии. Сколько стоить Родину продать» на предмет наявності пропаганди з ознаками мови ворожнечі). Консультативна комісія прийшла до висновку, що цей матеріал відноситься до пропагандистського, а не журналістського продукту – думка Консультативної комісії по протидії пропаганді Мережі організації медійного саморегулювання (МОМС) щодо звернення КЖЕ на зазначену публікацію додається додатком до рішення мовою оригіналу (російською).

Крім цього, за результатами розгляду скарг напрацьовано Рекомендації Мережі організацій медійного саморегулювання (МОМС) щодо розповсюдження пропаганди у ЗМІ (також додається додатком до рішення мовою оригіналу).

Комісія з журналістської етики повністю згодна з висновками, які викладені у думці Консультативної комісії по протидії пропаганді Мережі організації медійного саморегулювання (МОМС), а також повністю поділяє та підтримує визначені Рекомендації Мережі.

Спираючись на вищезазначене, Комісія з журналістської етики ухвалює рішення здійснити заяву у формі публічного осуду, а також щодо поширення такої заяви та згаданих думок та рекомендацій. Комісія з журналістської етики в рамках своїх повноважень, а також на виконання зобов’язань як учасник Мережі організацій медійного саморегулювання (МОМС) приймає рішення про  публікацію та розповсюдження вказаних рішень та рекомендацій по скарзі. Рекомендує поширити вказане рішення на інформаційних ресурсах Комісії та у засобах масової інформації.

Комісія з журналістської етики радить медійній спільноті пам'ятати про відповідальність журналістів за розповсюджену інформацію,  про необхідність дотримання  професійних та етичних стандартів, не використовувати маніпуляцій свідомістю, вигаданих сенсацій. Варто утримуватися від інформаційних атак на колег, що можуть загрожувати їх безпеці, життю та здоров'ю.

Дуже небезпечним є використання "анонімних "експертів", що виступають з  однобічних суб'єктивних позицій. Також неприпустимим є розподіл журналістів на  "своїх" та "чужих", це найперша ознака наявності мови ненависті. Нагадуємо, що також є неприпустимо поєднувати журналістську професію та роботу з іншими, особливо - з пропагандою.

Комісія й далі буде наполегливо працювати задля поширення та дотримання етичних та професійних стандартів в українській журналістиці.

Коротка інформаційна довідка щодо Мережі організацій медійного саморегулювання:

Ідея створення міжнародного дорадчого органу, який би допомагав медійним організаціям, медіа та журналістам виявляти найбільш небезпечні форми пропаганди, що ведуть до зростання ненависті, ворожнечі та недовіри до медіа, виникла ще три роки тому. Її підтримали організації з саморегуляції ЗМІ України, Молдови, Вірменії, Грузії, Азербайджану, Білорусі та Росії. Цього року Консультативна комісія приступила до розгляду перших скарг. Звертатись за консультаціями до комісії можуть лише національні органи саморегуляції, на підставі скарг громадян чи організацій, або за власною ініціативою. Консультативна комісія з протидії пропаганді розглядає лише скарги, пов’язані з поширенням пропаганди у засобах масової інформації. Відповідно до регламенту роботи цієї комісії, її позиція щодо тих чи інших скарг має бути поширена органами саморегуляції усіх країн, які її утворили.


 

Голова Комісії                                                                                      Андрій Куликов

 

ДОДАТКИ

Мнение

Консультативной комиссии по противодействию пропаганде

Сети организаций медийного саморегулирования (СОМС)

относительно обращения Комиссии по журналистской этике Украины

на публикацию информационного агентства «Крым информ»

 

На заседании 14 сентября 2017 года Консультативная Комиссия по противостоянию пропаганде, включающая представителей органов медийного саморегулирования Республики Молдова (председательствующая страна), Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, и Грузии рассмотрела жалобу, поступившую от Комисии по журналистской этике Украины на публикацию информационного агентства «Крым информ» «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать» от 21 июня 2017 года (http://www.c-inform.info/comments/id/251).

Консультативная комиссия (далее – Комиссия) в соответствии со своим  регламентом направила в адрес информационного агентства  уведомление о полученной жалобе с тем, чтобы редакция могла высказать, при готовности к этому, свою позицию относительно существа претензий, предъявляемых к редакции СМИ и автору материала. Реакции на уведомление не последовало.

Рассмотрев жалобу и изучив текст оспоренной публикации, Комиссия пришла к выводу о его несоответствии принятым представлениям о профессиональной этике журналиста и международно-признанным  стандартам журналистской деятельности.

По мнению Комиссии:

1. СМИ, опубликовавшее материал, выполненный в жанре журналистского расследования, дезинформирует читателей, работая в логике формирования ложных сенсаций. Тот факт, что «”Радио Свобода” финансируется Госдепартаментом США» (а факт этот представлен автором как результат якобы журналистского расследования) является общеизвестным, находится в открытом доступе.

2. Попытка объявить «Радио Свобода» ресурсом, «который ведёт информационную войну», отнести его и его сотрудников к враждебным элементам, «ведущим подрывную деятельность» и «постоянно вмешивающимся в ... политические процессы», является очевидной целью публикации. Обнаруживаясь, в том числе,  попыткой решения определенно не журналистской задачи (речь идёт, по сути, о внеправовой попытке объявить «Радио Свобода» нежелательной организацией), цель эта достигается с применением негодных, запретных для журналистики средств, включая манипулирование сознанием читателя.

Публикация содержит большое число бездоказательных утверждений (к примеру, то обстоятельство, что конкретный  журналист работает на «Радио Свобода» и побывал на стажировках в США преподносится в материале как прямое доказательство «его связей с украинскими и американскими спецслужбами»), а также не подкреплённых фактами, но при этом сугубо алармистских, диффамационных по характеру и рассчитанных, в том числе, на возбуждение подозрительности, чувств тревоги или даже страха перед «вражеской прессой» заявлений. («…В данном случае речь идёт о создании полуподпольной сети, которая занимается сбором информации и её передачей в руки фактически иностранной организации, которая формально зарегистрирована как СМИ»,)

3. Комиссия обращает особое внимание, что предметом информационной атаки в данном случае обнаруживается не только конкретная медийная организация, «Радио Свобода», но живые, с названными именами и фамилиями люди, журналисты, с нею связанные. Формула «Коллеги, которые в условиях информационного противостояния осознанно идут на сотрудничество с такими структурами, как «Радио Свобода», должны понимать, что они занимаются не журналистикой. Их призывает структура, которая, по сути, занимается информационной подрывной деятельностью».  Комиссия с беспокойством констатирует, что подобные «выводы», получающие выход в СМИ, представляя собой, по сути, политический донос, могут угрожать безопасности и здоровью персонально упомянутых журналистов и фрилансеров.

4. Комиссия обращает внимание на то, что в роли «разоблачителей», призванных подкрепить позиции автора, выступает не только анонимный «собеседник», не удавшийся фрилансер «Радио Свобода» (Комиссия не останавливается на его высказываниях как по причине сугубой фантомности данного субъекта, так и по бессмысленности якобы подкрепляющих его не состоявшиуюся связь с «Радио Свобода» документов), но персоны с известными именами и позициями, определенные публикацией в «эксперты». Учитывая, что и г-н Коротченко, и г-н Ревенко известны и в России тоже как люди, выступающие с односторонних субъективных позиций, Комиссия безусловно оставляет за читателями «Крым Информ» выбор: доверять ли их «экспертным» мнениям.

Комиссия полагает, что характер и направленность высказываний этих «экспертов» и в данной публикации, в том числе, заслуживает внимательного, критического подхода всех тех, кто сохраняет уважение к честной, не ангажированной журналистике.

5. Комиссия считает недобросовестными, провокационными и манипулятивными по природе «экспертные» обобщения вроде: «… И я сам лично сталкивался с корреспондентами иностранных СМИ, которые в меньшей степени походили на журналистов, а в большей степени были похожи на сотрудников спецслужб, которые работают под прикрытием». Не подкрепляемые ссылками на конкретные имена и обстоятельства «свидетельства» подобного рода призваны подорвать доверие к «иностранным СМИ» как таковым: очевидно предполагаемым «базами» для сотрудников спецслужб. Комиссия напоминает в этой связи, что одной из устойчивых позиций журналистских этических кодексов и журналистских стандартов является не смешение журналистской и иной, в том числе, разведывательной  деятельности. (Конкуретный пример такого рода – Директива 6.2. Параграфа 6 Германского «Кодекса печати»: «Разведывательная деятельность журналистов и издателей несовместима с  обязанностью хранить профессиональную тайну и престиж печати».)  

6. Комиссия находит несовместимым с цивилизованным представлением о журналистике и свободе слова, но при этом, безусловно, проявляющим образ мыслей автора высказывания и его представление о журналистах и журналистике следующий «экспертный» вывод: «В данном случае вполне можно сослаться на статью «Государственная измена». Находя подобный «вывод» чрезвычайно опасным, подталкивающим государство и граждан к «охоте на ведьм» в журналистике, Комиссия надеется на выражение отношения к с казанному, прежде всего, самих журналистов Крыма.  

7. Комиссия обращает внимание на то, что публикация, разделяя журналистов на «своих» и «чужих», фактически ставит вопрос о лояльности «своих» журналистов не обществу и человеку, а государству и государственной власти. (Цитата: «Когда ты это делаешь, то ты должен понимать и отдавать себе отчет, какую позицию это СМИ занимает по отношению к твоему собственному государству»; «Стоит ли ваша безопасность, ваша жизнь, по сути дела, того, чтобы просто-напросто обеспечивать интересы «Радио Свобода», интересы Запада в борьбе с Российской Федерацией?».)

8. Оставляя проверку подобного рода выводов и установок на сервильность, запретную для СМИ и журналистов, на представителей самой журналистской профессии, Комиссия обращает внимание на сугубо искусственный алармизм подобного рода утверждений, на попытку консолидировать (в логике мобилизации перед лицом «вражеской угрозы») конкретное журналистское сообщество под предлогом выявленной угрозы «государственным интересам» со стороны как бы враждебных (журналистских же) сил и организаций.

9. Полагая, что целевая,  пропагандистская составляющая текста проявилась в приведённом фрагменте текста наиболее отчетливо, Комиссия полагает возможным перейти к общему выводу, связанному с особенностями материала «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», опираясь на критерии, содержащиеся в  документе «Рекомендация Сети организаций медийного саморегулирования (СОМС) относительно распространения пропаганды в СМИ».

Этот вывод таков:

Материал «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», публикованный агентством «Крым Информ» 21 июня 2017 года (адрес в интернете: http://www.c-inform.info/comments/id/251), является пропагандистским, а не журналистским продуктом, поскольку в нём присутствуют такие элементы пропаганды с признаками «языка вражды», как:  

- обнаружение, создание или дорисовка «образа врага»; внесение в массовое сознание и поддержание в нем разделения на «мы» и «они»;

- апелляция преимущественно к эмоциям, к чувствам, а не к разуму, игра на страхах и предубеждениях;

- фабрикация признаков надежности, в том числе, источников информации;

- работа «под прикрытием журналистики», стремление играть роль первичного источника новостей;

- формирование лояльности адресата манипулятивного воздействия к системе институтов, интересов и идей, которым служит субъект пропаганды;

- целевой, работающий на жесткий «сценарий» отбор фактов, активное обращение к дезинформации, манипулирование фактами, статистическими данными, мнениями, включая экспертные, или сдвиг акцентов там, где прямая дезинформация представляется невозможной;

- действие в логике «цель оправдывает средства»; использование средств и методов, сплошь и рядом несовместимых с такими ценностями, как честность, правдивость и т.д.;

- повседневная повторяющаяся последовательность вбрасываемых в общественный дискурс тем, примеров, образов.

10. Комиссия предлагает союзам журналистов стран, чьи органы саморегулирования представлены в СОМС, обсудить настоящее Мнение Консультативной комиссии в своих руководящих органах и довести свои собственные выводы по оспоренной публикации, как до журналистов и редакторов - членов своего союза, так и до Консультативной комиссии.

От имени и по поручению членов Комиссии, принимавших участие в рассмотрении настоящей жалобы,  –

Людмила Андроник,

председательствующий в заседании,  

член Консультативной комиссии по противодействию пропаганде от Совета по прессе Республики Молдова

  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Сети организаций медийного саморегулирования (СОМС)
относительно распространения пропаганды в СМИ

 Национальные органы медийного саморегулирования, члены Сети организаций медийного саморегулирования (СОМС) обеспокоены ростом числа пропагандистских материалов в СМИ, распространяемых как национальными, так и международными вещателями и издателями, включая государственные, публично-правовые и частные. В контексте данного документа под пропагандистскими понимаются журналистские материалы любого жанра:

- содержащие язык вражды, ненависти, дискриминацию, расизм, шовинизм, прославление войны и терроризма, распространяющие ксенофобию;

- прибегающие к манипуляции фактами в политических целях;

- эксплуатирующие темы повышенного общественного интереса и злоупотребляющие доверием граждан к средствам массовой информации вообще и к журналистике и журналистам, в частности;

- настойчиво и последовательно представляющие противоречивые темы в одностороннем ключе, способствуя их стереотипному восприятию.

Проблема пропаганды особенно затрагивает те выбранные в качестве объекта страны, где зарубежные СМИ, являющиеся инициаторами пропагандистского воздействия, имеют традиционно устойчивую аудиторию.

Члены СОМС с глубокой озабоченностью отмечают, что угроза широкого распространения пропагандистских материалов в средствах массовой информации, т.е. в зоне профессиональной ответственности редакций и журналистов, представляет серьезную опасность как для свободы выражения, так и для информационных прав граждан. Использование СМИ в качестве инструмента пропаганды наблюдается повседневно. При этом сама пропаганда становится всё более жесткой и, циничной.

Члены СОМС констатируют, что СМИ и их представители всё чаще втягиваются в агрессивные пропагандистские кампании, распространяя в традиционных и новых медиа под видом авторских и редакционных материалов откровенно манипулятивный контент, противоречащий общепринятым стандартам и этическим принципам профессии, подрывая веру аудитории в независимость редакции и честность, ответственность журналиста.

Члены СОМС полагают, что никакие цели не могут служить оправданием манипулирования общественным мнением, распространения откровенной лжи или же полуправды, имитирующей достоверность факта и точность передачи мнения.

Члены СОМС исходят из того, что нарушение основ журналистской этики неизбежно ведёт не только к росту недоверия граждан к добросовестным СМИ, профессиональным журналистам и журналистским организациям, но и к усилению государственного влияния на СМИ, политического вмешательства в деятельность конкретных редакций вплоть до реального и существенного ограничения права СМИ на свободное распространение информации. Ситуация прямой или косвенной вовлечённости СМИ в пропагандистскую машинерию представляет собой прямую угрозу для безопасности СМИ и журналиста, а также подрывает возможность выполнения ими своей социальной миссии, включая защиту общественных интересов.

Учитывая сказанное, организации – члены СОМС призывают журналистов, редакторов, собственников СМИ, всех тех, кто несёт ответственность за редакционный контент и за его распространение, руководствоваться в своей работе основополагающими профессиональными стандартами и обеспечивать на практике:

- актуальность, достоверность, релевантность новостей и их освещения: предоставление гражданам правдивого, полного и понятного отчета о текущих событиях в том контексте, в котором они приобретают смысл;

- добросовестность, профессиональную честность, право журналиста

придерживаться своего мнения;

- отделение журналистского материала от любого другого, способного нести пропагандистскую нагрузку или мессиджи манипулятивного характера;

- неприятие любых цензурных ограничений, защиту права граждан на получение объективной информации.

Организации - члены СОМС убеждены в том, что редакции СМИ обязаны воздерживаться от распространения любых прямых или косвенных дискриминационных, ксенофобских заявлений и должны предотвращать появление публикаций, содержащих клевету, оскорбление, унижение, умаление достоинства граждан по признакам расовой, языковой, религиозной, этнической и половой принадлежности, углубляющих социальное, политическое или иное неравенство.

Организации – члены СОМС полагают, что средства массовой информации:

- обязаны избегать тиражирования сплетен, распространения сообщений, основанных на непроверенных данных и направленных на провоцирование скандалов, запуск манипулятивного контента. Комментарии никоим образом не должны встраиваться в новостную часть информационного материала. От СМИ, полагающего, что информация, которая объективно не может быть проверена, но, тем не менее, заслуживает распространения, ожидается соответствующее уведомление аудитории;

- не вправе манипулировать изображением или звуком с тем, чтобы выбор слов или других средств выражения, изменения интонации, смещение акцентов или редакционная обработка приводили к преднамеренному искажению смысла или ценности сообщения;

- обязаны убедиться, что каждый компонент новостей содержит только и исключительно факты, соответствуюшие действительности. В новостном сообщении должна быть дана ссылка на независимые источники, подтверждающие информацию;

- должны избегать «подгонки» данных и фактов с целью искажения реального положения вещей. Определяя степень важности отдельных составляющих информационного сообщения, СМИ должны стремиться подавать новости беспристрастно и объективно, проводя различие между существенным и второстепенным или же менее значимым по характеру;

- обязаны незамедлительно информировать аудиторию о каждой ситуации выхода в свет сообщения, содержащего искаженную информацию, принося извинения в тех случаях, когда в основе такой ситуации лежит редакционная ошибка.

Организации – члены СОМС выделяют следующие основные признаки пропаганды:

- «объектное» отношение субъекта пропаганды к конкретному человеку, социальной группе, обществу в целом;

- целенаправленное сведение многомерного к двухмерному, многоцветного – к черно-белому; сужение поля личного морального выбора и ответственности за выбор;

- наличие четкой, подлежащей реализации цели как ожидаемого итога воздействия медиа на «объект», - с определенным изменением (или поддержанием) «картины мира» в его сознании; в идеале - с переведением навязанных представлений в поступок и образ действий;

- целевой, работающий на жесткий «сценарий» отбор фактов, активное обращение к дезинформации, манипулирование фактами, статистическими данными, мнениями, включая экспертные, или сдвиг акцентов там, где прямая дезинформация представляется невозможной;

- действие в логике «цель оправдывает средства»; использование средств и методов, сплошь и рядом несовместимых с такими ценностями, как честность, правдивость и т.д.

- обнаружение, создание или дорисовка «образа врага»; внесение в массовое сознание и поддержание в нём разделения на «мы» и «они»;

- формирование убеждения в моральной оправданности любого поступка по отношению к «врагу», в том числе – «внутреннему врагу», в том числе – врагу потенциальному, в том числе – к лицу, недостаточно лояльному по отношению к доминирующим в обществе институтам, интересам и идеям;

- повседневная повторяющаяся последовательность вбрасываемых в общественный дискурс тем, примеров, образов; как правило – обращение к субъективно истолкованным традиционным ценностям как к единственным устойчивым, а потому главенствующим в неустойчивом мире;

- апелляция преимущественно к эмоциям, к чувствам, а не к разуму, игра на страхах и предубеждениях, активное использование историй о злодеяниях и зверствах;

- работа «под прикрытием журналистики», стремление играть роль первичного источника новостей;

- фабрикация признаков надежности, в том числе, источников информации;

- формирование лояльности адресата манипулятивного воздействия к системе институтов, интересов и идей, которым служит субъект пропаганды.

 


 

 ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОПАГАНДЕ

 

Организации Сети органов саморегулирования СМИ договорились о создании Консультативной Комиссии по противодействию пропаганде и о следующих принципах ее работы:

1. Комиссия рассматривает только обращения, связанные с пропагандой.

2. При рассмотрении жалоб Комиссия руководствуется принятыми Рекомендациями и национальными этическими кодексами страны, на СМИ которой поступила жалоба. В случаях связанных с транснациональным вещанием - Рекомендациями Сети и принципами, установленными в соответствующих документах Совета Европы (Приложение 1).

3. Национальные органы саморегулирования делегируют в состав Комиссии своего уполномоченного представителя.

4. Обращения в Комиссию подаются исключительно национальными органами саморегулирования:

a. На основании жалобы лица или организации, чьи интересы были задеты;

b. По собственной инициативе.

5. Орган саморегулирования, подающий обращение в Комиссию, готовит к рассмотрению все необходимые документы и передает их секретарю Сети и в национальный орган саморегулирования стороны, на которую поступила жалоба.

6. Модератором на заседании Комиссии выступает председательствующий в Сети (без права голоса, если он не является членом Комиссии).

7. Действующий председатель Сети обязан в двухнедельный срок проинформировать об обращении всех членов сети и назначить дату начала его обсуждения.

8. К рассмотрению Комиссией принимаются обращения по жалобам, поступившие в национальные органы саморегулирования не позже, чем через 3 месяца.

9. Сроки рассмотрения обращения: не более 2 месяцев на подготовку и передачу в Сеть мнения Комиссии.

10. Правила рассмотрения:

a. Комиссия информирует СМИ, в отношении которого поступило обращение, и предлагает дать необходимые разъяснения.

b. Комиссия рассматривает обращение в режиме электронного обсуждения (по электронной почте, социальным сетям, скайпу);

11. Представители Комиссии, делегированные стороной, подавшей обращение, и стороной, на которую поступила жалоба, не принимают участия в выработке мнения Комиссии.

12. В случае, если у модератора заседания Комиссии есть конфликт интересов (он представляет сторону, подавшую обращение, или сторону, на которую поступила жалоба), функции модератора переходят уполномоченному члену Комиссии, согласно Регламенту Сети.

13. Решение принимается по принципу «консенсуса – 1 голос». При этом член Комиссии, проголосовавший против имеет право приложить к проголосованному мнению свой комментарий.

14. Окончательное мнение Комиссии передается секретарю Сети и рассылается в национальные органы саморегулирования.

15. Национальные органы саморегулирования Сети обязаны обнародовать мнение Комиссии на своих официальных страницах/веб-сайтах в сети Интернет или другим способом.

 

У порядку, передбаченому положенням про Комісію з журналістської етики, Комісія за власної ініціативи винесла на розгляд питання щодо публікації на веб-сайті кримського видання ІА "Крим інформ" «Несвободные реалии. Сколько стоить Родину продать». Зокрема до розгляду було взято питання наявності ознак пропаганди мови ворожнечі у вказаній публікації та порушень статей 6 та 10 Етичного кодексу українського журналіста."

Коментарі