Зустрілися з непрофесійними діями журналістів? Подайте скаргу

Проміжний звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в медіа парламентської виборчої кампанії в Україні

Проміжний звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в медіа парламентської виборчої кампанії в Україні18 липня 2019
Матеріали для скачування

Розділ веб-сайту створено в рамках гранту, наданого ВГО «Комісія з журналістської етики» проектами Ради Європи «Зміцнення свободи слова, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні» та «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні», що імплементуються у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр.