Звіти

Команда з п’ятнадцяти українських спеціалістів із моніторингу та аналітиків здійснює кількісний і якісний аналіз висвітлення у ЗМІ виборчого процесу і опублікує чотири звіти, у яких повідомить громадськість про рівень політичного розмаїття у висвітленні виборів українськими засобами масової інформації.

Розділ веб-сайту створено в рамках гранту, наданого ВГО «Комісія з журналістської етики» проектами Ради Європи «Зміцнення свободи слова, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні» та «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні», що імплементуються у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр.