Повноваження комісії

Преамбула

Комісія є корпоративним інститутом громадянського суспільства, що розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі та між цим середовищем та громадськістю у зв’язку з виконанням журналістами свого професійного обов’язку.

Повноваження та сфера діяльності Комісії

Комісія розглядає конфліктні ситуації етичного характеру як за зверненням журналіста, так і за зверненням інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених у етичній оцінці професійної діяльності конкретного журналіста, головного редактора, засновника або власника ЗМІ або державного органу, що має компетенцію у галузі масової інформації.

Комісія виносить рішення спираючись на норми законодавства України, статтю 19 Декларації прав людини, статтю 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст.34 Конституції України тощо;
застосовуючи до конкретних ситуацій згаданий вище Етичний кодекс українського журналіста.

Діяльність Комісії спрямована на досягнення таких цілей:

  • формування культури професійної та чесної журналістики;
  • становлення довіри до ЗМІ;
  • зміцнення принципу свободи слова в Україні;
  • встановлення конструктивного діалогу між учасниками конфлікту на умовах рівноправ’я сторін;
  • усвідомлення широкими колами журналістів міжнародно визнаних правил поведінки та необхідності дотримуватися їх у щоденній діяльності;
  • досягнення точної кваліфікації дій, що оскаржуються, і формулювання рішень, які застосовуватимуться у майбутньому в якості прецедентів.

Склад Комісії

Комісія складається з 15 членів, які обираються на з’їзді підписантів Етичного кодексу українського журналіста. До Комісії входять журналісти, які відомі суспільству своїми високими професійними принципами.На своїх перших після з’їзду зборах Комісія обирає Голову. Члени Комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.За кожним членом Комісії визнається право не брати участь у розгляді конфліктного випадку за умови існування обставин, що можуть поставити під сумнів його незаангажованість у конкретній справі.За кожним членом Комісії зберігається право на добровільну відставку.Комісія звітує про свою діяльність перед з’їздом не рідше одного разу на 2 роки.

Ротація членів Комісії або підтвердження повноважень дійсних членів відбувається на з’їзді підписантів Етичного кодексу українського журналіста не рідше 1 разу на 2 роки.

24 квітня 2015 року на черговому з'їзді підписантів Етичного кодексу українського журналіста в Києві делегати обрали новий склад Комісії з журналістської етики (КЖЕ).

До Комісії обрані: Сергій Гузь (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область); Тетяна Котюжинська (Київ); Інна Кузнецова (Київ); Євген Маслов (Харків); Володимир Мостовий (Київ); Віктор Ожогін (Дніпропетровськ); Світлана Остапа (Київ);  Вікторія Плахта (Івано-Франківськ); Зоя Шарикова (Київ);  Сергій Штурхецький (Рівне). 

Усього до складу Комісії увійшли 15 осіб - крім обраних, по одному представнику від медійних громадських організацій та асоціацій (НСЖУ, НМПУ, НАМ, УАВПП, ІТК).

 

Функціонування Комісії

Збори Комісії

Розгляд справ та ухвалення рішень Комісії відбувається на Зборах. Збори є повноважними, якщо на них присутні не менше 1/3 складу Комісії та Голова Комісії.

Комісія збирається не рідше одного разу на 2 місяці. Також Комісія збирається на позачергові збори за поданням члена Комісії або Секретаріату Комісії.

Збори готуються Секретаріатом та Головою Комісії. Усі члени Комісії отримують матеріали, винесені на розгляд зборів, не пізніше ніж за тиждень до дати зборів (окрім випадків, коли звернення до Комісії надійшли пізніше ніж за тиждень до проведення зборів та проведення позачергових зборів Комісії).

Робочі групи Комісії, їх повноваження та сфера відповідальності

Склад робочих груп формується Комісією зі своїх членів. Перегляд складу робочих груп відбувається на кожних наступних зборах після кооптації до складу Комісії нових членів, тобто після з’їзду підписантів Етичного кодексу, або за поданням членів Комісії.

Комісія збирається не рідше одного разу на 2 місяці. Також Комісія збирається на позачергові збори за поданням члена Комісії або Секретаріату Комісії.