Повноваження комісії

Преамбула

Комісія є корпоративним інститутом громадянського суспільства, що розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі та між цим середовищем та громадськістю у зв’язку з виконанням журналістами свого професійного обов’язку.

Повноваження та сфера діяльності Комісії

Комісія розглядає конфліктні ситуації етичного характеру як за зверненням журналіста, так і за зверненням інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених у етичній оцінці професійної діяльності конкретного журналіста, головного редактора, засновника або власника ЗМІ або державного органу, що має компетенцію у галузі масової інформації.

Комісія виносить рішення спираючись на норми законодавства України, статтю 19 Декларації прав людини, статтю 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст.34 Конституції України тощо;
застосовуючи до конкретних ситуацій згаданий вище Кодекс етики українського журналіста.

Діяльність Комісії спрямована на досягнення таких цілей:

  • формування культури професійної та чесної журналістики;
  • становлення довіри до ЗМІ;
  • зміцнення принципу свободи слова в Україні;
  • встановлення конструктивного діалогу між учасниками конфлікту на умовах рівноправ’я сторін;
  • усвідомлення широкими колами журналістів міжнародно визнаних правил поведінки та необхідності дотримуватися їх у щоденній діяльності;
  • досягнення точної кваліфікації дій, що оскаржуються, і формулювання рішень, які застосовуватимуться у майбутньому в якості прецедентів.

Склад Комісії

2 грудня 2016 року відбулися Загальні збори Всеукраїнської громадської організації "Комісія з журналістської етики", які оновили склад ВГО: вивели тих, хто помер (шестеро) і тих, хто не підтвердив членство (ще шестеро), та ввели нових членів. Обрано новий склад правління ВГО "КЖЕ", головою якого  став Олексій Погорєлов. До правління обрали:Сергія Гузя (заступник), Сергія Томіленка, Валерія Іванова, Світлану Кабачинську і Олексія Погорєлова.

Загальні збори також внесли зміни до статуту ВГО "КЖЕ", прийняли "Положення про Комісію з журналістської етики", яка є самостійним інститутом громадянського суспільства, що формується та забезпечується ВГО "КЖЕ" в рамках внутрішньої структури ВГО. Комісія не є окремою юридичною особою. Учасники загальних зборів обрали новий склад Комісії з журналістської етики.

До оновленого складу Комісії увійшли: Андрій Куликов, Валерій ІвановОксана Романюк, Тетяна ПечончикСергій ТоміленкоІгор Балинський (Львів), Юрій Бідзіля (Ужгород), Тетяна ЛебедєваОлексій Погорєлов, Сергій Гузь, Зураб Аласанія, Роман Якель (Тернопіль), Світлана Остапа, Валерій Калниш.

 

Функціонування Комісії

Збори Комісії

Розгляд справ та ухвалення рішень Комісії відбувається на Зборах. Збори є повноважними, якщо на них присутні не менше 1/3 складу Комісії та Голова Комісії.

Комісія збирається не рідше одного разу на 2 місяці. Також Комісія збирається на позачергові збори за поданням члена Комісії або Секретаріату Комісії.

Збори готуються Секретаріатом та Головою Комісії. Усі члени Комісії отримують матеріали, винесені на розгляд зборів, не пізніше ніж за тиждень до дати зборів (окрім випадків, коли звернення до Комісії надійшли пізніше ніж за тиждень до проведення зборів та проведення позачергових зборів Комісії).

Робочі групи Комісії, їх повноваження та сфера відповідальності

Склад робочих груп формується Комісією зі своїх членів. Перегляд складу робочих груп відбувається на кожних наступних зборах після кооптації до складу Комісії нових членів, тобто після з’їзду підписантів Етичного кодексу, або за поданням членів Комісії.

Комісія збирається не рідше одного разу на 2 місяці. Також Комісія збирається на позачергові збори за поданням члена Комісії або Секретаріату Комісії.