Щодо необхідності відокремлення інформаційних та аналітичних матеріалів від політичної реклами в період виборів 5 листопада 2020

РОЗЯСНЕННЯ

Комісії журналістської етики щодо необхідності відокремлення інформаційних та аналітичних матеріалів від політичної реклами в період виборів

 

Під час моніторингу висвітлення місцевих виборів 2020 року у онлайн-медіа, який здійснювався Коаліцією громадських організацій, в яку входила і Комісія журналістської етики, було виявлено низку порушень в регіональних онлайн-виданнях, що стосувалися розмежування політичної реклами та агітації і новинного та аналітичного контенту.

В Україні відсутнє регулювання діяльності онлайн-медіа, хоча громадяни все більше користуються цим типом медій для отримання суспільно-важливої інформації, у тому числі такою є й інформація про вибори. Ключовим завданням медіа, у тому числі й онлан-медіа, в період виборів є неупереджене та збалансоване інформування суспільства про всі події, пов’язані з самими виборами. Громадяни повинні мати можливість зробити поінформований та усвідомлений вибір.

Саме тому Комісія журналістської етики вирішила привернути увагу ЗМІ до необхідності відокремлення інформаційних та аналітичних матеріалів від політичної реклами в період виборів,  а також належного маркування політичної реклами та агітації. Адже коли медіа порушують це правило, вони вводять свою аудиторію в оману, видаючи агітаційні та рекламні матеріали за новини чи статті. Відповідно це ускладнює можливість здійснення усвідомленого вибору під час голосування.

Комісія у цьому питанні керується Пунктом 7 Кодексу журналістської етики, який  визначає: «Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією».

В ході моніторингу, який здійснювався протягом всієї виборчої кампанії в щоденному режимі і включав 33 місцевих онлайн-медіа, були виявлені такі найбільш характерні системні порушення:

  • розміщення політичної реклами в новинній стрічці, при чому із заголовку часто не зрозуміло, що це політична реклама, відповідну позначку читач може побачити, лише коли зайде безпосередньо на відповідний матеріал;
  • неналежне маркування політичної реклами: 1) найчастіше зустрічалися позначки у вигляді зірочки «*», а роз’яснення до цієї позначки публікувалося дрібним шрифтом або в кінці тексту, або десь внизу, у футері, куди навряд чи заглядає читач; 2) також зустрічалася дрібна позначка «PR» біля заголовку тексту; 3) такого типу матеріали публікувалися в рубриках з назвами «Політінформер» тощо, а роз’яснення щодо того, що в цих рубриках публікується політична реклама містилися не на видному місці, а внизу сторінки у футері, де його складно помітити, якщо не шукати спеціально;
  • повна відсутність маркування політичної реклами та агітації, коли публікується відверта «джинса» на користь конкретного суб’єкта виборчого процесу.

Комісія звертає увагу редакторів та журналістів онлайн-медіа на те, що загалом висвітлення виборів у медіа у першу чергу має здійснюватися на принципах рівних умов та рівного доступу, а також на засадах достовірності, повноти, об’єктивності інформації та її неупередженого подання, не допускається перекручування інформації та маніпуляції. Адже першочерговим завданням медіа є служіння суспільству та аудиторії, а не рекламодавцю, власнику чи комусь іншому. Медіа, незалежно чи це телебачення, радіо, друковане чи онлайн, має керуватися  Кодексом етики та професійними стандартами, які мають бути основою статуту кожної редакції.

В частині, яка стосується політичної реклами та агітації, Комісія рекомендує:

  1. Чітко розділяти політичну рекламу/агітацію та інформаційні й аналітичні матеріали. Це означає, що політична реклама не повинна бути присутня у стрічці новин. Їй має бути виділена окрема рубрика, яка має бути маркована як політична реклама. В загальній структурі головної сторінки сайту ця рубрика не повинна «зливатися» з іншими. Читач повинен розрізняти її в тому числі візуально.
  2. Маркувати політичну рекламу належним чином, зокремарозміщувати пряму назву «Політична реклама». Не завуальовувати такі матеріали в той чи інший спосіб різними позначеннями на кшталт «*» чи абстрактних рубрик.
  3. Не публікувати приховану передвиборчу агітацію у вигляді «джинси». Детальні рекомендації щодо недопущення необґрунтованих звинувачень у поширенні джинси чи прихованої агітації містяться в посібнику для редакторів та журналістів «Висвітлення виборів в Україні», які Комісія розробила, опираючись на результати двох попередніх виборчих кампаній 2019 року. Посібник можна завантажити тут: http://www.cje.org.ua/sites/default/files/poradnik_final_0.pdf
  4. Пам’ятати, що прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної належним чином, заборонені виборчим законодавством, а також неприпустимі з точки зору етики.

Як уже було зазначено, публікуючи неналежно марковану рекламу або відверту «джинсу», медіа вводить в оману власну аудиторію, що опосередковано негативно впливає на весь виборчий процес та на результати виборів зокрема. Адже погано поінформованим або дезінформованим громадянам складно приймати зважені рішення під час голосування. 

Відтак Комісія закликає редакції бути відповідальними перед суспільством, дотримуватися етичних норм та професійних стандартів і не множити інформаційний безлад. 

 

Підготовлено за підтримки МФ "Відродження"

Коментарі