Рішення щодо звернення Старости І.І. 16 жовтня 2017

Комісія з журналістської етики, діючи у відповідності до своїх повноважень та у межах своєї компетенції розглянула на своєму засіданні 15 лютого 2017 року звернення п. Старости І.І. щодо неетичної та непрофесійної поведінки журналістів Олега Болотського та Євгена Бондарева (якого у зверненні помилково названо Бондаренком), які представлялися членами МГО «Міжнародний конгрес захисту та свобод людини «Світ» та кореспондентами газети «Конгрес «Світ».

Комісія не встановлювала законність дій Болотського О. В. та Бондарева Є. С. як журналістів та як свідків у справі по притягненню до адміністративної відповідальності за вчинене адміністративне порушення щодо ймовірного здійснення незаконних валютно-обмінних операцій, оскільки це є компетенцією суду. Питання щодо права журналістів проводити так звану «контрольну закупівлю» – теж у компетенції суду, оскільки це є законодавчо врегульована юридична процедура, а виклик поліції паном Болотським та паном Бондаревим і складання протоколів – у компетенції правоохоронних органів.

Комісія вважає, що журналістське розслідування – ексклюзивний журналістський матеріал на суспільно важливу тему і синтетичний жанр аналітичної журналістики. Проведення його та відповідальність за достовірність фактів несе журналіст. Щодо наведеного у зверненні п. Старости І.І. меседжу «…діючим законодавством не передбачений такий вид журналістської діяльності як «журналістське розслідування…» Комісія трактує як не належний, бо законів про жанри журналістики дійсно не існує, але законодавчі документи не обмежують права журналіста на виконання своїх професійних обов’язків і не регламентують професійну діяльність. Крім того Конституцією України, зокрема ст.34. «кожному гарантується право на свободу думки і слова, і на вільне вираження своїх поглядів і переконань», а також Законом України «Про інформацію» ст. 25. п. 1 передбачено «Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом». Також це передбачено Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», зокрема ст. 26. щодо прав та обов'язків журналіста редакції.

Комісія припускає, що мова могла б йти про порушення ст. 13 Етичного кодексу українського журналіста: «Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації», але у зверненні п. Старости І.І. комісія не знайшла доказів порушення цієї статті. І якщо суд вирішить, що громадянами Болотським та Бондаревим були порушені норми чинного законодавства, це буде рішенням суду, а не Комісії.

Комісія не може дати оцінку професійної діяльності журналістів Олега Болотського та Євгена Бондарева, оскільки основне завдання Комісії - сприяння дотриманню професійних етичних стандартів в українських медіа та сприяння формуванню запиту суспільства на якісну журналістику.

Члени Комісії зв’язалися телефоном та електронною поштою з кореспондентом газети «Конгрес «Світ» Олегом Болотським, який пояснив, що матеріал щодо описаної у скарзі ситуації ще не надруковано, оскільки журналісти чекають на рішення суду. Телефони редакції не завжди відповідають, а поштові відправлення можливо не доходять до адресата, оскільки у редакції проблеми із фінансуванням і відсутній секретар. Тому, інформація п. Старости І.І.щодо того, що телефони та електронна пошта інтернет-газети «Конгрес «Світ» не відповідають а листи не отримують, частково відповідає дійсності. Останні публікації на сайті газети http://humanright.org.ua/regiony датовані 30 серпня 2016 р.

 

Зваживши з'ясовані обставини Комісія у межах своєї компетенції дійшла висновку, що норми Кодексу етики українського журналіста, про які йдеться у зверненні п. Старости І.І., названими журналістами не порушувались.

 

15 лютого 2017 року

Голова КЖЕ    Куликов А.В.

Коментарі