Видання Комісії

Другий проміжний звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Facebook місцевої виборчої кампанії в Україні22 жовтня 2020
Матеріали для скачування