Порядок звернення до Комісії

Комісія з журналістської етики розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають у журналістському середовищі та між журналістським середовищем і громадськістю у зв’язку із виконанням журналістами свого професійного обов’язку. 
 
Звернення до Комісії подається у формі письмової заяви з проханням про розгляд конфліктної ситуації. Згідно з положенням про Комісію звернення до Комісії має містити таку інформацію: 
  • ПІБ заявника або повну назву юридичної особи, що подає звернення; 
  • назву ЗМІ, стосовно якого подається звернення (ТБ / радіо / видання / Інтернет-сайт та назва органу); 
  • дату оприлюднення матеріалу, що є предметом звернення (дата публікації для друкованих та Інтернет ЗМІ, дата та час виходу в ефір програми для ТБ та радіо); 
  • назву статті або програми, в яких міститься інформація, що є предметом звернення; 
  • викладення суті звернення, опис порушення, що є предметом звернення; 
  • особисту думку (позицію) запитувача щодо того, чи вплинув матеріал, що є предметом звернення, особисто на запитувача; якщо так, то яким чином (у випадках наклепу на особу (фізичну або юридичну), викривлення змісту інтерв’ю, неадекватне з точки зору запитувача поводження з ним під час його участі у програмі тощо); якщо ні, то з яких причин та з якою метою подається звернення; 
  • примірник видання (повний) або роздрукована версія Інтернет-публікації із вказаною HTTP-адресою або цифровий носій із записом повної програми, в якій був розміщений оскаржуваний матеріал; 
  • особистий підпис запитувача або його уповноваженого представника (якщо звернення подається представником, зазначаються підстави представництва та документи, що підтверджують повноваження представника). 

Звернення у формі письмової заяви направляється поштою або кур’єром на адресу ВГО «КЖЕ», або подається через пошту cje.info@gmail.com та реєструється Головою Комісії, Заступником голови Комісії або Секретаріатом Комісії. 

Звернення має бути подане до Комісії не пізніше одного року з моменту публікації у ЗМІ матеріалу, що є предметом звернення.